ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นัยนา เมธา
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
หัวเรื่อง โรงพยาบาลแมคคอร์มิค;อาหารสำหรับผู้ป่วย -- เชียงใหม่;บริโภคกรรม;ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่;ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- แง่โภชนา;ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย;ความดันเลือดสูง -- โภชนบำบัด
จำนวนหน้า 74 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [58]-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544