ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรวิสาข์ บุญยงค์
ชื่อเรื่อง การควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวด้วย สารโซเดียมเมตรไบซัลไฟต์ และน้ำมันหอมระเหยจากมัสตาร์ด
หัวเรื่อง ลำไย -- การเก็บเกี่ยว;โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์;น้ำมันหอมระเหย;มัสตาร์ด
จำนวนหน้า 143 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [117]-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544