ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวณี ทรัพย์พิบูลย์ผล
ชื่อเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) บ้านแม่กลางหลวง และ บ้านอ่างกาน้อย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จงหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่;ปกาเกอะญอ -- ความเป็นอยู่และประเพณี;อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์;บ้านแม่กลางหลวง (เชียงใหม่);บ้านอ่างกาน้อย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 109 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [86]-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544