ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศราวุธ ชาชุมวงศ์
ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนโดยวิดีทัศน์ที่มีตัวอักษรบรรยายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หัวเรื่อง โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม;ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เวียงชัย (เชียงราย);การฟัง;วีดิทัศน์
จำนวนหน้า ซ, 157 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544