ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษฎา ยาใจ
ชื่อเรื่อง การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หัวเรื่อง โรงเรียนทุ่งช้าง;คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ทุ่งช้าง (น่าน);คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ทุ่งช้าง (น่าน);ปริมาตร;นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทุ่งช้าง (น่าน)
จำนวนหน้า ซ, 208 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 34-37
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544