ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ
ชื่อเรื่อง การศึกษาลักษณะการใช้ภาษาพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การใช้ภาษา;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);หนังสือพิมพ์
จำนวนหน้า ญ, 216 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544