ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีระยุทธ ศรียะ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกษตรกรหลังการเปลี่ยนอาชีพ
หัวเรื่อง เกษตรกร -- หางดง (เชียงใหม่) -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว;ความสัมพันธ์ในครอบครัว -- หางดง (เชียงใหม่);การเปลี่ยนแปลงทางสังคม;อาชีพ -- หางดง (เชียงใหม่);เกษตรกร -- หางดง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม;บ้านถวาย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 113 แผ่น : แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544