ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิศานาถ ยอดยัง
ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเสริมการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนต่ำ
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- ลำพูน;คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์;คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฎ, 195 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 60-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544