ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระวัฒน์ ไชยคำมิ่ง
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตชนบทยากจน จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวเรื่อง การศึกษา -- หลักสูตร;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- กาฬสินธุ์;การศึกษาภาคบังคับ;โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตชนบทยากจน;การขยายโอกาสทางการศึกษา;โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จำนวนหน้า 173 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 131-135
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2534