ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภา เมทะนี
ชื่อเรื่อง บทบาทของครอบครัวในการสนับสนุนการเรียนวิชาการจัดการในบ้านของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
หัวเรื่อง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย;ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่;ครอบครัว -- เชียงใหม่;คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 78 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 46-48
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544