ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์
ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ);วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่;ของเล่น;นักเรียนประถมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 43-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544