ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรียา ก้อนแก้ว
ชื่อเรื่อง การประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษและ ความสามารถในการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้แฟ้มสะสมงาน
หัวเรื่อง โรงเรียนสองแคววิทยาคม;ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);การประเมินผลทางการศึกษา -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่);นักเรียนมัธยมศึกษา -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 158 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;มีเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ;บรรณานุกรม: แผ่น [51]-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544