ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุไร ปานะโปย
ชื่อเรื่อง การประเมินการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรฐานโรงเรียนสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักราช 2541
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่;โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร -- การประเมิน;โรงเรียนประถมศึกษา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฎ, 149 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544