ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัษฎา คำโชติรส
ชื่อเรื่อง การใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้โดยโปรแกรมไมโครเวิลด์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หัวเรื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่;คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่;ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่;การเขียน
จำนวนหน้า ญ, 145 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต มีเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ;วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [65]-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544