ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุทธนา แสนขัด
ชื่อเรื่อง การเลือกผู้นำท้องถิ่นในชุมชนชนบท
หัวเรื่อง ผู้นำชนบท -- พญาเม็งราย (เชียงราย);ผู้นำชุมชน -- พญาเม็งราย (เชียงราย);ชาวชนบท -- พญาเม็งราย (เชียงราย);ชุมชนบ้านสบเปา (เชียงราย)
จำนวนหน้า ญ, 105 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 100-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544