ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดรุณี เจริญพันธ์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในชุมชนชนบท
หัวเรื่อง ชีวิตชนบท -- อมก๋อย (เชียงใหม่);ชาวชนบท -- อมก๋อย (เชียงใหม่);สังคมชนบท;สังคมวิทยาชนบท -- อมก๋อย (เชียงใหม่);บ้านห้วยปูลิง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณษนุกรม: แผ่น 144-146
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544