ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนุพงศ์ ศรีวงศ์คำ
ชื่อเรื่อง การใช้กระบวนการ เอไอซี ในการคิดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวเรื่อง โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม;เศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน);ครอบครัว -- แง่เศรษฐกิจ;ความคิดและการคิด
จำนวนหน้า ญ, 124 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544