ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วชิรา แดเนียลส์
ชื่อเรื่อง การใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบความหมายของคำศัพท์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแปลไทย-อังกฤษ
หัวเรื่อง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่;ภาษาอังกฤษ -- การแปล;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต มีเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ;วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 49-52
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544