ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปวีณา ประวิง
ชื่อเรื่อง การประเมินผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช้แฟ้มสะสมงาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โรงเรียนหอพระ;การประเมินผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่;แฟ้มผลงานทางการศึกษา;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- การประเมิน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 120 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 30-32
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544