ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฟาริดา ลังกาฟ้า
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้กลุ่มเพื่อนในการให้ความรู้เพื่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา;นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม;โรคเอดส์ -- เชียงใหม่ -- การป้องกันและควบคุม
จำนวนหน้า ซ, 66 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 33-35
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544