ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริ ผิวชัย
ชื่อเรื่อง การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เพื่อการอ่านและการเขียนภาษาล้านนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
หัวเรื่อง ภาษาล้านนา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ภาษาล้านนา -- การอ่าน;ภาษาล้านนา -- การเขียน
จำนวนหน้า ฌ, 139 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น [52]-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544