ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวัฒน์ ญาณะโค
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้และความคาดหวังของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนบ้านกลาง - ศรีบัวบาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน;ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน;ครูประถมศึกษา -- ทัศนคติ -- ลำพูน;ผู้นำ -- พฤติกรรม
จำนวนหน้า ฎ, 70 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริการการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 57-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544