ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วินัย ศรีเรือง
ชื่อเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา : ศึกษากรณีโครงการร่มโพธิ์ วัดอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การศึกษา -- การบริหาร;การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่;เด็กจรจัด -- เชียงใหม่;เด็กกำพร้า -- เชียงใหม่;เด็กที่ถูกทอดทิ้ง -- เชียงใหม่;โครงการร่มโพธิ์
จำนวนหน้า ซ, 61 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 49-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544