ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จงจิต พัฒนสิน
ชื่อเรื่อง ผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีเล่น-เรียน-สรุป-ฝึกทักษะ
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านสันกำแพง;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- สันกำแพง (เชียงใหม่);ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- สันกำแพง (เชียงใหม่);นักเรียนประถมศึกษา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 192 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [72]-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544