ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุนทร ดวงประเสริฐชัย
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
หัวเรื่อง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน -- ฐานข้อมูล;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;สารสนเทศ
จำนวนหน้า ฎ, 160 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [90]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544