ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปัทมาวดี เงินจันทร์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของนกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Apus pacificus) บริเวณถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวเรื่อง นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน);นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก -- พฤติกรรม;ถ้ำน้ำลอด (แม่ฮ่องสอน)
จำนวนหน้า ฎ, 160 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [124]-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544