ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรนันท์ ชูวีระ
ชื่อเรื่อง การชักนำยอดจากส่วนต่างๆของต้นกล้าน้อยหน่าโดยวิธี Thin Cell Layers ธีระนันท์ ชูวีระ
หัวเรื่อง น้อยหน่า -- การขยายพันธุ์;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช;น้อยหน่า -- การปรับปรุงพันธุ์
จำนวนหน้า 128 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [102]-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544