ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุทุมพร ทองอินทร์
ชื่อเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อรา Cladosporium cladusporioides และเชื้อแบคทีเรีย Serratia marcescens ของสารสกัดจาก กระชาย ฟ้าทะลายโจร มะนาวแป้น และมะนาวน้ำหอม
หัวเรื่อง แกสโครมาโตกราฟี;สารต้านเชื้อรา -- การวิเคราะห์;สารต้านแบคทีเรีย -- การวิเคราะห์;กระชาย;ฟ้าทะลายโจร;มะนาว
จำนวนหน้า 82 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544