ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธรรมรัตน์ ก้าวสมบัติ
ชื่อเรื่อง การเพิ่มจำนวนยีนของเอนไชม์โปรติเอสนอกเซลล์จากเทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียสายพันธุ์ ทีแอลเอส 33
หัวเรื่อง เอนไซม์;โปรติเอส;เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย;แบคทีเรีย;ยีน
จำนวนหน้า ธ, 139 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 133-138
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544