ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤช ตรองจิตต์
ชื่อเรื่อง การคัดเลือกสายพันธุ์ Aspergillus เพื่อผลิตไฮโดรเลสบางชนิดจากการหมักกากมัสตาร์ด
หัวเรื่อง เอนไซม์;ไฮโดรเลส;เชื้อรา;มัสตาร์ด;กากมัสตาร์ด
จำนวนหน้า 181 แผ่น : ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 166-175
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544