ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชณี แสงทอง
ชื่อเรื่อง การแสดงออกของยีนของเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์จาก เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียสายพันธุ์ ทีพี 811
หัวเรื่อง ไลเปส;เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย;ยีน;น้ำพุร้อนเทพพนม (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ป, 143 แผ่น : ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 139-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544