ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรพรรณ วรรณา
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์เพลงตลกคำเมือง
หัวเรื่อง เพลงพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์;การวิเคราะห์เพลง -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
จำนวนหน้า 168 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
โน้ต ขาดหน้า 68, 81 (ต้นฉบับไม่มี);วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [165]-168
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544