ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สัญญา สะสอง
ชื่อเรื่อง แนวคิดเชิงปรัชญาในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน
หัวเรื่อง อภิปรัชญา;วรรณคดีกับศีลธรรมจรรยา;วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ปรัชญา
จำนวนหน้า ญ, 121 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [117]-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544