ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัมพวา เพ็ชรกิ่ง
ชื่อเรื่อง กระบวนการกลายเป็นคนจน : กรณีศึกษาชาวบ้านปางอีกา จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2500-พ.ศ.2543)
หัวเรื่อง ความจน -- เชียงใหม่;ชาวเขา;คนจนในชนบท -- เชียงใหม่;บ้านปางอีกา (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า 136 แผ่น : แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผน 131-134
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544