ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภรัตน์ เชาวน์เกษม
ชื่อเรื่อง ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทัศนะของคนลาว : กรณีกำแพงนครเวียงจันทน์
หัวเรื่อง ชาวลาว -- ทัศนคติ;ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ลาว;ลาว -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย;ไทย -- ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ -- ลาว;ลาว -- ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ -- ไทย;ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ลาว;ลาว -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทย
จำนวนหน้า ฎ, 172 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [113]-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544