ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สนมพรรณ วรวิเชียรวงษ์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศไทย-ลาวที่มีผลต่อการกำหนดภาวะการค้าชายแดน
หัวเรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ;การค้าระหว่างประเทศ;การเมืองของโลก;ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ลาว;ลาว -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทย;ไทย -- การค้า -- ลาว;ลาว -- การค้า -- ไทย;อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
จำนวนหน้า ฏ, 233 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 197-201
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544