ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประสิทธิ์ เมฆอรุณ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยในเขตลุ่มน้ำยมตอนล่าง
หัวเรื่อง น้ำท่วม -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การวิเคราะข้อมูลระยะไกล;อุทกภัย -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การวิเคราะข้อมูลระยะไกล;ระบบสื่อสารดาวเทียม;ลุ่มน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ);แม่น้ำยม
จำนวนหน้า ฏ, 183 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544