ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศักดิ์จรูญ ดาวสุข
ชื่อเรื่อง วิธีการป้องกันและปราบปรามยาบ้าที่ได้ผล ในทัศนะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข กรณีศึกษาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- หางดง (เชียงใหม่);กำนัน -- ทัศนคติ -- หางดง (เชียงใหม่);ผู้ใหญ่บ้าน -- ทัศนคติ -- หางดง (เชียงใหม่);อาสาสมัครสาธารณสุข -- ทัศนคติ -- หางดง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 96 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [89]-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544