ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุกฤษณ์ อากาศวิภาต
ชื่อเรื่อง ทัศนะของทหารต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่า
หัวเรื่อง สมาคมอาเซียน;ทหาร;พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน;พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย;ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า;กลุ่มประเทศอาเซียน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า
จำนวนหน้า ญ, 105 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [93]-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544