ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รณยุทธ ศรีน้อย
ชื่อเรื่อง การเคลื่อนย้ายทางพื้นที่และการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- สันป่าตอง (เชียงใหม่);โรคเอดส์ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่);การเปลี่ยนแปลงทางสังคม;สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
จำนวนหน้า ฏ, 188 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 153-165
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544