ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประจวบ อินระวงศ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์แผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์เพื่อตรวจหารอยฟันผุโดยใช้วิธีแบบที่ปรับรูปได้
หัวเรื่อง ทันตกรรม -- การวินิจฉัยโรค -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ฟันผุ -- การวินิจฉัยโรค -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ฟิล์มเอกซเรย์
จำนวนหน้า ฌ, 59 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [52]-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544