ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วินัย เหลืองวิโรจน์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไข่ไก่เพื่อการตัดสินใจ : กรณีศึกษา ฟาร์มสมควร จังหวัดพิษณุโลก
หัวเรื่อง ไก่ไข่ -- พิษณุโลก -- ต้นทุนและประสิทธิผล;การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต);ไก่ไข่ -- การผลิต;ฟาร์ม -- พิษณุโลก
จำนวนหน้า ญ, 88 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544