ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพราพิลาส อินทรพาณิชย์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมเซรามิคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ระหว่าง พ.ศ. 2538-2542
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง;เครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฒ, 175 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [151]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544