ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริรัตน์ แก้วเนตร
ชื่อเรื่อง การรื้อปรับระบบราชการไทยกรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย;การรื้อปรับระบบ;การจัดธุรกิจ;ระบบราชการ -- ไทย
จำนวนหน้า ฎ, [95], 10 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [93-95]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544