ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณรงค์ ต้นพิริยะพงษ์
ชื่อเรื่อง การจัดทำระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิคเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน ISO9002 กรณีศึกษา : บริษัทไทยพอทเทอรี อินดัสตรี จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทไทยพอทเทอรี อินดัสตรี;การควบคุมคุณภาพ;อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- การควบคุมคุณภาพ;ไอเอสโอ 9002
จำนวนหน้า ฎ, 341 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544