ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอกราช ภคบวร
ชื่อเรื่อง การบริหารคุณภาพวัตถุดิบนำเข้าโดยวิธีการควบคุมทางสถิติ กรณีศึกษา แผนกรับรองคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า บริษัทฮานาไมโครอิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
หัวเรื่อง บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์;การควบคุมคุณภาพ;วงจรพิมพ์ -- การควบคุมคุณภาพ;พลาสติก -- การควบคุมคุณภาพ
จำนวนหน้า ต, 199 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 137
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544