ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมเกียรติ ปินตาแก้ว
ชื่อเรื่อง การจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) : กรณีศึกษา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง);ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม -- ลำปาง;อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -- แง่อนามัย -- ลำปาง;อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -- มาตรฐานความปลอดภัย
จำนวนหน้า ฎ, 206 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [163]-165
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544