ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พีระ ศิริสุขชัยวุฒิ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อคอนวีเนียนสโตร์ในสถานีบริการน้ำมัน ร้อยเอก
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;ร้านค้าสะดวกซื้อ -- เชียงใหม่;สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 68 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544