ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิภาพรรณ โอศิริพันธุ์
ชื่อเรื่อง การรับรู้สภาวะฟันตกกระของประชาชน ในตำบลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Fluorosis, dental -- Chiang Mai -- research;Fluorides -- Chiang Mai -- research;ฟันตกกระ;ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา;ฟัน -- โรค -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฑ, 96 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [64]-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543