ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Salakchit Inpirom
ชื่อเรื่อง Effect of oxytetracyclin and hydrocortisone on morphology, physiology and pathogenicity of candida albicans = ผลของยาอ๊อกซีเต็ดตร้าไซคลินและไฮโดรคอร์ติโซนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา, ปฏิกริยาทางชีวเคมีและการก่อโรคของเชื้อ Candida albicans
หัวเรื่อง Micro0organisms, Effect of antibiotics on;Oxytetracyclin;Hydrocortisone;Candida albicans
จำนวนหน้า 86 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 1982
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Thesis (Master of Science in Microbiology) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 1982